Jesteśmy stąd

 Nowa Trybuna Opolska Portal regionalny: www.nto.pl
 Wydawca: Pro Media Sp. z o.o.


Krzysztof KrupaPrezes spółki:
Krzysztof Krupa 


Krzysztof ZyzyikRedaktor naczelny:
Krzysztof Zyzik 

Średnie rozpowszechnianie płatne w okresie
marzec 2013 – luty 201418 905 egz.  (źródło ZKDP)
liczba wydań w tygodniu: 6
„Nowa Trybuna Opolska" jest najpopularniejszą gazetą w województwie opolskim i jedynym wychodzącym tu dziennikiem regionalnym. Ma na tym rynku opinię tytułu najlepiej poinformowanego.

Gazeta gromadzi opolan wokół ważnych inicjatyw. Tę rolę „nto" szczególnie mocno podkreśliła zaangażowaniem się w pomoc powodzianom w 1997 roku i akcję obrony województwa opolskiego w 1998 roku. W latach 2002-2003 dziennik zyskał opinię niezależnego i odważnego, demaskując korupcyjny układ na szczytach władzy regionalnej. Prowadziliśmy także akcje aktywizujące mieszkańców województwa do pracy na rzecz małych społeczności („Róbmy swoje"), a wśród elit regionu szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, co zrobić z rosnącym zagrożeniem emigracją zarobkową na Zachód („Dajmy sobie szansę").

Poprzez mutacje powiatowe staramy się być jak najbliżej Czytelnika. Jesteśmy mocno zakorzenieni w tradycji Opolszczyzny - regionu wielokulturowego. Przedstawiamy problemy mniejszości niemieckiej, opisujemy życie przy granicy polsko-czeskiej. Ostatnio rozpoczęliśmy współpracę z morawskim oddziałem czeskiego dziennika „Mlada fronta dnes". Jej plonem są wspólne publikacje i okolicznościowe wydawnictwa (np. wspólna wkładka narciarska).

Naszym czytelnikom oferujemy także bezpłatne dodatki. Dla szukających pracy w poniedziałki ukazuje się dodatek „regiopraca". We wtorki dla miłośników motoryzacji DW oferuje dodatek "regiomoto". W środy wychodzi „regiodom" - poradnik dla kupujących nieruchomości i tych, którzy budują lub remontują. Piątek to dzień, w którym ukazuje się „Magazyn" - weekendowy dodatek z reportażami, wywiadami oraz „Tele Program" - kolorowy przewodnik po stacjach TV.


„Nowa Trybuna Opolska" istnieje od stycznia 1952 roku (wówczas jako „Trybuna Opolska"). Pod aktualną nazwą ukazuje się od kwietnia 1993 roku.

 Nowa Trybuna Opolska - powiaty

Adres do korespondencji:
ul. Powstańców Śląskich 9
45-086 Opole
tel.: (77) 443 25 00
fax: (77) 443 25 15
e-mail: nto@nto.pl

Dział łączności z Czytelnikami:

Anna Grudzka

tel.: (77) 443 25 66